Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Stowarzyszenie

 

Dotyk historii

kliknij >>

Zapraszamy

27-600 Sandomierz

ul. Opatowska 10

tel. fax 15/ 644 55 32

 

Data

Temat konferencji:

 

27 października 2014 r.

 

Spotkanie autorskie – poradnik Elementarz Polaków

 

3 czerwca 2013 r.

 

 

Konferencja:
Edukacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych intelektualnie,

Program/ prezentacja poradnika  -

 • „Z pieniądzem za pan brat” – prezentacja poradnika do edukacji ekonomicznej osób niepełnosprawnych intelektualnie. /Maria Butkowska, Łucja Stróżyk, Józefa Wilgosz/
 • NBP nie wyklucza – prezentacja działań – Karolina Pużuk
 • Znaczenie matematyki w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Maria Pietrusza Budzyńska
 • Jak inaczej uczyć w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy. Lidia Klaro - Celej.
 • Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie drogą do niezależności. Mariusz Mituś
 • Świadomość ekonomiczna i nieumiejętność liczenia - czy można to pogodzić? Małgorzata Kwiatkowska

 

 

23 września 2010 r.

 

Konferencja naukowa
„Niepełnosprawność – od dzieciństwa
do dorosłości”,

 

Prelegenci:

 • Pani Małgorzata Kwiatkowska;
 • Pani Lidia Klaro - Celej;
 • Pani Prof.  dr  hab.  Marta Bogdanowicz;
 • Pani Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk - Kolczyńska;
 • Pani Katarzyna Lepszy, Mariusz Mituś;  
 • Pan dr Tomasz Witkowski
 • Prof. Elżbieta Małanicz - Onoszko;

Występ artystyczny:

Piotr Swend, Tomek Jaszczur, Rafał Flieger
i Paulina Chodkowska, Paulina Chodkowska - śpiew solo fortepian - akompaniament prof. Małgorzata Serwińska

 

 

24 września 2009 r.

 

Konferencja naukowa
„Kształcenie specjalne - teoria a praktyka”

 

Prelegenci:

 • Pani prof. dr hab. Marta Bogdanowicz,
 • Pani Lidia Klaro-Celej,
 • Pani dr Teresa Wejner Biuro Rzecznika Praw Dziecka,  
 • Pani Alina Smyczek,
 • Pani dr Maria Kościółek,
 • Panie: Małgorzata Derdzikowska i Elżbieta Madej z Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów,
 • Pani Małgorzata Kwiatkowska

 

 

29 maja 2008 r.

 

Konferencja naukowa
„Jak skutecznie pomagać osobom niepełnosprawnym?”

 

 

10 maja 2007 r.

 

Konferencja naukowa
„Metody rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych”,

 

11 maja 2006 r.

 

Konferencja naukowa
„Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu
i jego rodzinie”

 

20 czerwca 2005 r.

 

Konferencja wojewódzka
„Problem przygotowania zawodowego
i zatrudnienia osób niepełnosprawnych”