Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Stowarzyszenie

 

Dotyk historii

kliknij >>

Zapraszamy

27-600 Sandomierz

ul. Opatowska 10

tel. fax 15/ 644 55 32

 


 

projekt: Indywidualna Asystencja

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu wspólnie z naszym Stowarzyszeniem od 1 kwietnia 2014 roku realizuje 3-letni projekt:

 

„Włączani w życie – indywidualna asystencja drogą do samodzielności”.

 

Z indywidualnej asystencji w ramach projektu w Sandomierzu korzysta dziesięć osób tj. dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe w wieku od 12 do 30 roku życia ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, współistniejącymi sprzężeniami: autyzmem, porażeniem mózgowym, epilepsją, zaburzeniami ruchu, wzroku, słuchu, mowy. Każdy z uczestników ma wsparcie indywidualnego Asystenta, który spędza z nim 40 godzin w miesiącu, w miejscu zamieszkania osoby, w godzinach popołudniowych i w weekendy.

 

Rolą asystenta jest włączanie osoby niepełnosprawnej w życie lokalnej społeczności, w jej najbliższe otoczenie. Może to być wyjście na zakupy lub udział w lokalnych wydarzeniach, czasem załatwienie sprawy urzędowej, wizyta u rodziny czy pomoc w codziennych czynnościach samoobsługowych. Dzięki temu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, budowania więzi społecznych i usamodzielnianie się. Jest to także duże, systemowe wsparcie dla rodziców.

 

Projekt „Włączani w życie – indywidualna asystencja drogą do samodzielności” jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

W październiku 2014 roku odbyła się w Sandomierskim Mieszkaniu Treningowym wystawa zdjęć Osób i Asystentów biorących udział w projekcie.

 

 

 

Marysia i Karolina

 

 

 

Dominika i Agnieszka