Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Stowarzyszenie

 

Dotyk historii

kliknij >>

Zapraszamy

27-600 Sandomierz

ul. Opatowska 10

tel. fax 15/ 644 55 32

 

 

 

Obecnie, w 2018 roku nie realizujemy jeszcze żadnego projektu.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Dobrze, że jesteś

realizuje

 

obecnie projekt "Asystencja Osobom Niepełnosprawnym"

  

 Stowarzyszenie Dobrze, że jesteś

w ramach konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków PFRON na 2017 rok będących w dyspozycji Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Od 14 lipca 2017 roku do 31 października 2017 roku prowadzona będzie Asystencja Osobom Niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania. Objętych specjalistyczną asystencją w wymiarze 40 godzin w miesiącu zostanie 5 beneficjentów.

Projektowi towarzyszą konsultacje, diagnoza logopedyczna w zakresie rozwoju sprawnego komunikowania się osoby niepełnosprawnej z otoczeniem.  

Informacji o projekcie udziela koordynator zadania Ewa G. Gortych,
tel. 15 644 55 32, e-mail: dobrze-ze-jestes@tlen.pl